Grunden

Fredskov

Illustrationer er vejledende.

Solsbæk Strand er omkranset af Kattegat mod øst, marker/enge mod syd, skov/krat mod vest og eksisterende boligområde mod nord.

Lokalplan SAE.B.04.16.02 giver mulighed for etablering af et boligområde med 34 parcelhuse. 27 af disse er placeret på projektgrunden, hvis samlede areal udgør ca. 49.870 m².


Projektgrunden er til salg ved:

Tommy Kruse Fuglsang

tkf@nordicals.dk

+4520933555

Illustrationer er vejledende.