Projektet

Illustrationer er vejledende.

Uanset om man ønsker et hus med en mindre have eller man ønsker rigeligt med udendørs plads, så er der en attraktiv grund ved Solsbæk Strand.


Grundene varierer nemlig i størrelse og form, men fælles for dem alle er, den umiddelbare nærhed til de rekreative arealer, naturen og til havet. Ideen bag bebyggelsens udformning har således været:

• At skabe et attraktivt boligområde med en klar identitet, der udstråler
helhed, sammenhæng og kvalitet og som understreger den særlige beliggenhed - nær skov og strand


• At udforme en bebyggelse, som på en smuk og overbevisende måde indpasser sig i landskabet og nænsomt formidler overgangen til byen

• At placere byggefelterne, således at alle får lys og luft, udsigt og nærhed
til den omkringliggende natur.


• At etablere udendørs opholdsarealer med mulighed for fælleskabet og
friheden til at være sig selv


• At tilgodese "livet mellem husene" med grønne friarealerne, der udgør over 30% af det samlede projektareal.


Bebyggelsen Sæby Strand kan, med en ny og tidssvarende arkitektur, blive en
væsentlige forskønnelse af området og indfaldsvejen til Sæby fra syd - en særdeles flot “entre” til byen.Attraktivt beliggende projektgrund til boligformål


• Sæby er en bosætningsperle
• Tæt på skøn natur
• Sidste udstykning direkte til            strandbeskyttelseslinien

Illustrationer er vejledende.